Tekstvak:

 

Het Talent

 

Kinderen moeten terugkijken op een leerzame en fantastische schooltijd.
Ouders en leerkrachten werken samen in het belang van het kind.

 

 

 

 

Christelijk onderwijs

Onze school is een open Protestants Christelijke Basisschool. We staan open voor iedereen en respecteren elkaar. De bijbel is onze inspiratiebron.

 

 

Modern leren

Adaptief onderwijs: alle kinderen komen tot hun recht, onderwijs op maat! We willen de kinderen stimuleren om te leren, zodat ze zich kunnen ontwikkelen op een zo breed mogelijk vlak.

Naast klassikale instructie is er ook veel aandacht voor nadere werkvormen zoals: werken in groepjes, in tweetallen of met de leerkracht aan de instructietafel.

Vanaf groep 1 wordt gewerkt met een eigen la en/of een dag-en weektaak.

Zelfstandigheid is een belangrijk sleutelwoord.

 

Bij ons op school is de computer een essentieel middel om onderwijs te geven en een belangrijk instrument om kennis te vergaren. In de dagelijkse praktijk wordt het digitale schoolbord ingezet.

Vanaf groep 1 wordt de computer dagelijks gebruikt.

 

 

Persoonlijke aandacht

We vinden het erg belangrijk om alle kinderen te kennen. In onze weekvieringen hebben we aandacht voor elkaar. We streven er naar dat alle kinderen elke dag een succeservaring hebben.

Leerlingen worden nauwlettend gevolgd. Leerlingen die extra hulp of uitdaging nodig hebben worden in principe binnen de klassensituatie geholpen.

Op onze school is een intern begeleider/remedial teacher aanwezig die de leerlingenzorg coördineert en kinderen extra hulp biedt buiten de klas om.

 

Regels en afspraken in de omgang met elkaar zijn duidelijk voor iedereen. We verwachten van iedereen verantwoordelijkheid en betrokkenheid naar elkaar.

 

 

Ouders.

Wij zijn trots op de grote betrokkenheid van de ouders van onze school. Hun inzet is enorm en dit waarderen wij zeer.

Samen met de ouders maken wij van onze school een gezellige school met een goede sfeer, een veilige omgeving waar kinderen zich kunnen ontplooien en hun talenten kunnen ontwikkelen.

Tekstvak:  ons onderwijs
Tekstvak:  schoolgids
Tekstvak:  pestprotocol
Tekstvak:  zorg
Tekstvak:  culturele vorming
Tekstvak:  leerkrachten
Tekstvak:  hoofdluis
Tekstvak: Tekstvak: home
Tekstvak: het talent
Tekstvak: actueel
Tekstvak: kinderen
Tekstvak: algemeen
Tekstvak: ouders
Tekstvak: foto’s
Tekstvak: contact